Konferencja „WARTO MEDIOWAĆ W PRACY”
Dodane przez wampiria dnia Wrzesień 15 2016 14:03:32
Honorowy Patronat nad Konferencją objęli:


Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rafalska

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski

p/o Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu Pan Marcin Sosiński

Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu Pani Małgorzata Łagocka

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa DolnośląskiegoKonferencja pod tytułem: „WARTO MEDIOWAĆ W PRACY” jest już trzecią wspólną inicjatywą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Wrocławskie Centrum Mediacji. W latach ubiegłych organizatorzy koncentrowali się na mediacjach w świecie biznesu (konferencja w 2014r. pod tytułem: „Warto mediować w biznesie”) oraz mediacjach z udziałem konsumenta (konferencja w 2015r. pod tytułem: „Mediacje z udziałem konsumenta”) .

Celem naszego przedsięwzięcia jest popularyzowanie mediacji, jako jednej z metod ADR (Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów). Organizatorzy konferencji co roku stawiają sobie za cel popularyzację idei mediacji w różnych środowiskach wierząc głęboko, że mediacja jest najlepszym sposobem komunikacji w sytuacji konfliktowej i pozwala rozwiązać spór przy najwyższym poziomie satysfakcji obu stron. W tym roku będziemy starli się zainteresować uczestników tematem mediacji w miejscu pracy. Wystąpienia naszych gości poruszać będą kwestie konfliktów pomiędzy pracownikami, między pracodawcą a pracownikiem, w tym na tle przestrzegania wzajemnych praw i obowiązków, temat roli mediacji w sporach zbiorowych, znaczenie mediacji w przypadkach mobbingu, czy w kwestiach związanych z kradzieżą lub sprzeniewierzeniem mienia.

Mamy nadzieję zainteresować tym zagadnieniem zarówno pracodawców, jak i pracowników. Zależy nam na tym, aby zapoznać uczestników ze stanem prawnym w tym obszarze, a także omówić szeroko, jakie korzyści płyną dla pracowników i pracodawców z rozwiązywania sporów drogą mediacji i podzielić się dobrymi praktykami w tym zakresie. Wybór właściwej drogi w sytuacji konfliktu w miejscu pracy, to sprawa kluczowa zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Chcemy uświadamiać uczestników naszych konferencji, że w sytuacji, gdy zawodzą negocjacje istnieje alternatywa dla drogi sądowej, poprzez wskazanie im oczywistych korzyści płynących z mediacji. Ciekawym novum będzie w tym roku Debata Oksfordzka poświęcona tematowi neutralności mediatora. W roli marszałka debaty oraz naszego gościa honorowego wystąpi Pan prof. dr hab. Jan Miodek.

Wydarzenie ma charakter ogólnopolski i kierowane jest do pracodawców i pracowników oraz organizacji wspierających podmioty rynku pracy, a także do środowisk prawniczych i mediatorów.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy do zgłoszenia swojego uczestnictwa pod linkiem: REJESTRACJA

Prosimy nie zwlekać, zapewniamy materiały konferencyjne pierwszym stu zarejestrowanym uczestnikom :).

Organiacja:
9.30 - rejestracja uczestników,
10 - 14 - konferencja.