„Mediacje z udziałem konsumenta” ( 09.10.2015 r.) – sprawozdanie z konferencji we Wrocławiu
Dodane przez wampiria dnia Październik 21 2015 09:48:41   W dniu 09.10.2015 r., w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przy ul. Kamiennej 43 we Wrocławiu, odbyła się konferencja pt. „Mediacje z udziałem konsumenta”. Honorowy Patronat nad nią objęli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński, Minister Sprawiedliwości Pan Borys Budka, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pan Adam Jasser, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przyczynił się do tego interesujący i bogaty program konferencji a także bardzo ciekawe wystąpienia prelegentów. Organizatorami konferencji już drugi rok z rzędu byli: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wraz ze Stowarzyszeniem Wrocławskie Centrum Mediacji.

Zapraszamy do zapoznania się z sprawozdaniem - link


Rozszerzona zawartość newsa

Dagna Dzidowska - mediator, prawnik, Prezes Stowarzyszenia Wrocławskie Centrum Mediacji


„Mediacje z udziałem konsumenta” ( 09.10.2015 r.) – sprawozdanie z konferencji we Wrocławiu.


   W dniu 09.10.2015 r., w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przy ul. Kamiennej 43 we Wrocławiu, odbyła się konferencja pt. „Mediacje z udziałem konsumenta”. Honorowy Patronat nad nią objęli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński, Minister Sprawiedliwości Pan Borys Budka, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pan Adam Jasser, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przyczynił się do tego interesujący i bogaty program konferencji a także bardzo ciekawe wystąpienia prelegentów. Organizatorami konferencji już drugi rok z rzędu byli: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wraz ze Stowarzyszeniem Wrocławskie Centrum Mediacji.


    W konferencji wzięli udział przedstawiciele organów nadzoru nad instytucjami finansowymi, przedstawiciele nauki, mediatorzy oraz przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi na rzecz konsumentów. Głównym celem konferencji było zainteresowanie uczestników mediacją jako jedną z alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów. Wielokrotnie wskazywano wielowymiarowe korzyści jakie płyną dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego z mediowania. Omówione zostały także przygotowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do implementacji do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy w sprawie tzw. ADR (Alternative Dispute Resolution). Nowe przepisy mają stworzyć w Polsce system sądownictwa polubownego w sporach pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.


   Spotkanie otworzyli przedstawiciele organizatorów: Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Dyrektor Instytutu Marketingu prof. zw. dr hab. Krystyna Mazurek – Łopacińska oraz Prezes Wrocławskiego Centrum Mediacji Dagna Dzidowska.   Konferencja została podzielona na trzy panele tematyczne. W pierwszym panelu, który prowadziła Sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie w stanie spoczynku, członek Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości w latach 2005-2014 Agnieszka Rękas wystąpili: Dagna Dzidowska (Prezes Wrocławskiego Centrum Mediacji, mediator i prawnik), która prezentacją pod tytułem „Dlaczego mediacja?” wprowadziła uczestników w temat konferencji. Wystąpienie to uzupełniła Maja Wedler (negocjator i mediator) tematem „Po co konsumentowi mediacja?Zygmunt Rajchemba (Główny Specjalista we wrocławskiej Delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) omówił „System rozstrzygania sporów konsumenckich w Polsce (baza ADR)”, a Sędzia Sądu Rejonowego we Wrocławiu Anna Martyniec zabrała głos na temat: „Mediacja z udziałem konsumenta a wymiar sprawiedliwości”. W dalszej kolejności dr Aleksander Binsztok z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Krzysztof Jasiński mediator z Wrocławskiego Centrum Mediacji starali się odpowiedzieć w swoim wystąpieniu na pytanie zawarte w jego tytule:: „Mediacje on-line w Polsce - science fiction, czy realne rozwiązania dla konsumentów?   Po przerwie rozpoczął się panel drugi, prowadzony przez dr Aleksandra Binsztoka. Jako pierwsza głos zabrała prof. zw. dr hab. Krystyna Mazurek – Łopacińska. W swoim wystąpieniu pani profesor omówiła „Przemiany konsumenta w aspekcie jego kompetencji i zachowań na rynku”. Następnie Kamil Pluskwa-Dąbrowski (Prezes Rady Krajowej Federacji Konsumentów), przedstawił temat „Mediacja w systemie pomocy prawnej świadczonej przez organizację konsumencką”. W następnej kolejności zabrał głos Piotr Nowak (Naczelnik Wydziału Praktyk Rynkowych w Departamencie Ochrony Klientów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego) na temat: „Mediacja na rynku finansowych – dlaczego TAK”. Na koniec tego panelu Mateusz Kościelniak (starszy specjalista w Wydziale Prawnym Biura Rzecznik Ubezpieczonych) zaprezentował „Przyszłość i kształt mediacji w sporach pomiędzy konsumentem usługi ubezpieczeniowej, a zakładem ubezpieczeń”.   Ostatni panel moderował dr Tomasz Witkowski, psycholog i pisarz, założyciel i współwłaściciel firmy doradczo-szkoleniowej MODERATOR. Jako pierwszy, prezentację pod tytułem „Mediacja z konsumentem z punktu widzenia praktyki działalności przewoźnika kolejowego” wygłosili: Łukasz Laszczyński (Naczelnik Działu Administracyjnego i Zakupów w firmie Koleje Dolnośląskie SA ). Następnie Jarosław Misterek (CPC Rax sp. z o.o., przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Lewiatan) omówił „Mediacje na rynku budownictwa mieszkaniowego”. Jako kolejny mówca głos zabrała Aneta Kaniewska (PZU SA) w wystąpieniu pod tytułem „Mediacja w praktyce zakładu ubezpieczeń”. Następnie Marzena Dobrzańska - Główczyk (Dyrektor Obszaru Serwisu Wierzytelności Grupie Kapitałowej KRUK) omówiła „Mediacje z osobą zadłużoną – z perspektywy firmy zarządzającej należnościami” . Na zakończenie wystąpiła Justyna Halaś (radca prawny w Votum SA) z prezentacją „Postępowanie mediacyjne na przykładzie ubezpieczeń gospodarczych – doświadczenia i perspektywy”.   Konferencja zakończyła się dyskusją, dotyczącą roli mediacji i mediatora w sporach konsumenckich, podczas której prelegenci odpowiadali na pytania uczestników spotkania.


   Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, co jest ogromnym sukcesem organizatorów i zachęta do organizowania podobnych spotkań w przyszłości.


Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami prelegentów.Prezentacje - „Mediacje z udziałem konsumenta”, konferencja WCM 2015Panel I

- „DLACZEGO MEDIACJA ?” - DAGNA DZIDOWSKA, PREZES WCM

- „ PO CO KONSUMENTOWI MEDIACJA ?” - MAJA WEDLER, NEGOCJATOR, MEDIATOR

- „SYSTEM ROZSTRZYGANIA SPORÓW KONSUMENCKICH W POLSCE (BAZA ADR).” - ZYGMUNT RAJCHEMBA, UOKIK

- „MEDIACJE ON-LINE W POLSCE - SCIENCE FICTION CZY REALNE ROZWIĄZANIE DLA KONSUMENTÓW?” – DR ALEKSANDER BINSZTOK, UE WE WROCŁAWIU, KRZYSZTOF JASIŃSKI, CZŁONEK WCMPanel II

- „PRZEMIANY KONSUMENTA W ASPEKCIE JEGO KOMPETENCJI I ZACHOWAŃ NA RYNKU” - PROF. DR HAB. KRYSTYNA MAZUREK-ŁOPACIŃSKA, DR MAGDALENA SOBOCIŃSKA, UE WE WROCŁAWIU

- „MEDIACJA W SYSTEMIE POMOCY PRAWNEJ ŚWIADCZONEJ PRZEZ ORGANIZACJĘ KONSUMENCKĄ" - KAMIL PLUSKWA-DĄBROWSKI

- „MEDIACJA NA RYNKU FINANSOWYM - DLACZEGO TAK?” - PIOTR NOWAK, KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

- „PRZYSZŁOŚĆ I KSZTAŁT MEDIACJI W SPORACH POMIĘDZY KONSUMENTEM USŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ, A ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ” - MATEUSZ KOŚCIELNIAK, BIURO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCHPanel III

- „MEDIACJA Z KONSUMENTEM Z PUNKTU WIDZENIA PRAKTYKI DZIAŁALNOŚCI PRZEWOŹNIKA KOLEJOWEGO” - ŁUKASZ LASZCZYŃSKI, KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE SA

- „MEDIACJE NA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO”- JAROSŁAW MISTEREK, KONFEDERACJA LEWIATAN

- „MEDIACJA W PRAKTYCE ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ”–ANETA KANIEWSKA, POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA

- „MEDIACJE Z OSOBĄ ZADŁUŻONĄ – Z PERSPEKTYWY FIRMY ZARZĄDZAJĄCEJ NALEŻNOŚCIAMI”– MARZENA DOBRZAŃSKA- GŁÓWCZYK, KRUK SA

- „POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE NA PRZYKŁADZIE UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH – DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY”- JUSTYNA HALAŚ, VOTUM SA

ⓒ 2015 - Wszelkie prawa autorskie prelegentów zastrzeżone