Mediacje - nowelizacja prawa
Dodane przez wampiria dnia Sierpień 05 2015 07:50:42

Jak informuje portal mediacje.lex.pl, we wtorek 28 lipca br. rząd przyjął projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej. Sejm ma ustawę uchwalić jeszcze w tej kadencji. Projekt zakłada możliwość mediacji prowadzonej przez niezależnego mediatora z urzędem.


Obniżenie kosztów sporów sądowych i zachęcanie ich stron do mediacji - to niektóre cele rządowej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw, którą Sejm uchwalił w piątek.


Propozycje MG idą przede wszystkim w kierunku jak najwcześniejszego poinformowania stron o możliwości ugodowego rozwiązania konfliktu. Wprowadzają np. obowiązek informowania w pozwie o podjęciu próby polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu.

Koszty mediacji między organem administracyjnym a stroną uczestnicy poniosą w równych częściach. Przesądziło tak Ministerstwo Gospodarki po wielotygodniowych dyskusjach - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".


Czytaj więcej (źródło):
- Sejm uchwalił nowelizację promującą polubowne rozwiązywanie sporów
- W nowej "konstytucji przedsiębiorców" uwzględniono mediację z urzędnikami
- Nowe Prawo działalności gospodarczej uwzględniło mediację z urzędnikami