MEDIACJE Z UDZIAŁEM KONSUMENTA - KONFERENCJA
Dodane przez wampiria dnia Lipiec 02 2015 23:07:00
Aktualizacja: 1.09.2015

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
oraz
Stowarzyszenie „Wrocławskie Centrum Mediacji”

zapraszają na

Konferencję naukową pod tytułem:

 „MEDIACJE Z UDZIAŁEM KONSUMENTA”,

która odbędzie się

dnia 09.10.2015r. w godzinach 10.00 – 14.00,

w Sali Konferencyjnej
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
przy ul. Kamiennej 43-59.

 

Honorowy Patronat nad Konferencją objęli:Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński

Minister Sprawiedliwości Pan Borys Budka

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pan Adam Jasser

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski

 

 

Konferencja „Mediacje z udziałem konsumenta” jest już kolejną wspólną inicjatywą organizatorów. Zachęceni ubiegłorocznym  sukcesem Konferencji pod tytułem: „ Warto mediować w biznesie” chcemy w tym roku przybliżyć uczestnikom tematykę mediacji z udziałem konsumentów. Mamy nadzieję zainteresować tym zagadnieniem zarówno konsumentów, którymi wszak jesteśmy my wszyscy, jak i przedsiębiorców. Chcemy uświadamiać przedstawicielom obu środowisk, że w sytuacji, gdy zawodzą negocjacje istnieje alternatywa dla drogi sądowej, poprzez wskazanie im oczywistych korzyści płynących z mediacji. Zależy nam na tym, żeby wskazywać i utrwalać najlepsze praktyki w zakresie Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów, a Konferencja będzie służyła wymianie doświadczeń w tym zakresie pomiędzy przedstawicielami organizacji reprezentujących interesy konsumentów, a przedsiębiorcami, z udziałem środowiska prawniczego i mediatorów.

To dobry czas na rozmowę na temat mediacji z udziałem konsumenta, gdyż ułatwienie polubownego rozwiązywania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami przewiduje ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, nad którą pracuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nowe przepisy mają stworzyć w Polsce system sądownictwa polubownego w sporach pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami oraz przenieść do polskiego prawa unijną dyrektywę w sprawie tzw. ADR (Alternative Dispute Resolution). Jak napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy, celem projektowanych przepisów jest "zapewnienie konsumentom możliwości dobrowolnego składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania".

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Pobierz agendę konferencjiElektroniczna rejestracja uczestników
http://tnij.org/wcm2015